• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Personal Nutrition
  • True Life Coaching
  • Λατω Τεστ
  • Καινοτόμα Πιστοποιημένα Προγράμματα Επιμόρφωσης

Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης


Το Μητροπολιτικό ΚΔΒΜ 2 παρέχει καινοτόμα & πιστοποιημένα προγράμματα τα οποία συμβάλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων.


45 χρόνια με τη σφραγίδα του Ηγέτη

iek akmi    mitropolitiko kollegio logo 

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης συνεργάζεται αποκλειστικά με κορυφαίους Φορείς Πιστοποίησης