• Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

shipping hnd

Το πρόγραμμα σπουδών BTEC  Level 5 Higher Nationals Diploma (ανώτατο εθνικό) αποτελεί ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού που σχετίζεται με τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού φορέα. Προσφέρεται από τον Φορέα Edexcel, ηγετικό φορέα πιστοποίησης της Αγγλίας, ο οποίος παρέχει ακαδημαϊκές αλλά και επαγγελματικές πιστοποιήσεις BTEC (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας).

Κριτήρια Εισαγωγής
Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους στον τομέα της ναυτιλίας  όσο και σε   αυτούς  που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα της ναυτιλίας.

 

 

Δομή προγράμματος

Θα δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να:

● αναπτύξουν τις γνώσεις που σχετίζονται με όλους τους κλάδους της ναυτιλίας και της θαλάσσιας βιομηχανίας (θεωρία, νόμοι, κανονισμοί)
● διευρύνουν τις γνώσεις διαχείρισης του έργου , συμπεριφορά οργανώσεων και ατόμων, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και προσωπικές και επαγγελματικές προοπτικές ανάπτυξης.
● επιτύχουν μαθησιακή εξέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της διεθνούς ναυτιλία και των ναυτιλιακών οργανισμών.
● αναπτύξουν δεξιότητες στην λειτουργία των πλοίων, λιμένων και μηχανημάτων
● το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει λεπτομερή πρακτική για τους διαφορετικούς τύπους πλοίων, την επιχειρησιακή τους διαχείριση και τις υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, καθώς και για την χρηματοδότηση και τους πόρους.
● το πρόγραμμα σπουδών επίσης  παρέχει θεωρητική γνώση σχετικά με τους λειτουργικούς τομείς των θαλάσσιων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, μάρκετινγκ και ασφάλισης, καθώς και λεπτομέρειες αναφορικά με την μεταφορά χημικών και προϊόντων φυσικού αερίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • Αρχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας
 • Γενικές γνώσεις Πλοίων
 • Υπηρεσίες Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ναυτιλία
 • Προσωπική και Επαγγελματική ανάπτυξη
 • Οργανισμοί και συμπεριφορές
 • Επαγγελματική ηθική
 • Διαχείριση οικονομικών πόρων και αποφάσεις
 • Διαχείριση έργων
 • Διαχείριση Λιμένων
 • Διαδικασίες Φορτίων  και αποθήκης
 • Ναυτιλιακή Γεωγραφία
 • Διεθνές Ναυτιλιακό Δίκαιο
 • Διεθνής Ναυτιλία και ναύλωση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (τουλάχιστον 3)

 • Στρατηγική Διοίκησης Χημικών πλοίων και πλοίων αερίου
 • Οικονομικά
 • Μάρκετινγκ
 • Ασφάλιση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά