Advanced Professional Diploma in Child and Adolescence Psychology

Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης από το SQA επιπέδου 11 με 60 credits (SCQF)*

* Το επίπεδο 11 του SCQF αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)
 
paidopsyxologia pic 1
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (επίσημα αναγνωρισμένος φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ), προσφέρει εντατικά και εξειδικευμένα μαθήματα στην κατανόηση, την αξιολόγηση και τη θεραπεία ψυχολογικών και εκπαιδευτικών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν παιδιά και έφηβοι.

Σε ένα πρόγραμμα με έντονα διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, και υπό την καθοδήγηση έμπειρων εισηγητών, οι επιμορφούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ψυχολογική αξιολόγηση βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων, καθώς και τις παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους.

Οι επιμορφούμενοι θα έχουν ενεργή συμμετοχή σε βιωματικές δραστηριότητες και στη μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων, έχοντας κατακτήσει αναπτυξιακές θεωρίες και γνωρίζοντας σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει την ευκαιρία μιας σε βάθος κατανόησης σύγχρονων θεμάτων παιδικής και εφηβικής ψυχολογίας, με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη.

1ο Forum Παιδοψυχολογίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

 • Σε ποιους απευθύνεται
 • Το Πρόγραμμα
 • Δομή του Προγράμματος
 • Κλινική Πρακτική
 • Επαγγελματικές προοπτικές
 • Εισηγητές
 • Πτυχιούχους και ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών

   Πτυχιούχους και ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών
  • Ψυχολογίας
  • ΦΠΨ
  • Παιδαγωγικών σχολών
  • Κοινωνιολογίας – Κοινωνικής ανθρωπολογίας
  • Λογοθεραπείας – Εργοθεραπείας
 • Εκπαιδευτικούς

   Εκπαιδευτικούς
  • Βρεφονηπιοκόμοι
  • Νηπιαγωγοί
  • Δάσκαλοι
  • Καθηγητές
 • Κλινικούς επαγγελματίες

   Κλινικούς επαγγελματίες
  • Ψυχολόγοι
  • Σχολικοί ψυχολόγοι / Σχολικοί Σύμβουλοι
  • Σύμβουλοι ψυχικής υγείας
  • Ειδικοί Παιδαγωγοί
  • Επαγγελματίες που εργάζονται στην παράλληλη στήριξη
  • Κοινωνικοί λειτουργοί
  • Λογοθεραπευτές & Εργοθεραπευτές
 • Κριτήρια Εισαγωγής

  1. Τίτλος Σπουδών Ελληνικών ΑΕΙ στην Ψυχολογία ή
  2. Τίτλος Σπουδών Ιδιωτικών Κολλεγίων ή Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής στην Ψυχολογία ή
  3. Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ / ΑΤΕΙ λοιπών Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών ή και Επιστημών της Υγείας

  Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά από ακαδημαϊκή συνέντευξη.

 • 1

Διάρκεια και τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος:

child psychology 2Το πιστοποιημένο πρόγραμμα διάρκειας 6 έως 8 μηνών παρέχεται με δια ζώσης ευέλικτη φοίτηση (θεωρητικό μέρος - 90 ώρες). Οι μετεκπαιδευόμενοι θα συμμετάσχουν και στην υποχρεωτική Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική διάρκειας εκατό (100) ωρών ως ακολούθως:

Περίπτωση 1η: Επαγγελματίες Ψυχολόγοι με νόμιμη άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου:

Οι συμμετέχοντες Επαγγελματίες Ψυχολόγοι δύνανται να πραγματοποιήσουν την Κλινική τους Πρακτική με δικά τους περιστατικά.

Περίπτωση 2η: Νέοι Πτυχιούχοι Ψυχολογίας και Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας:

Σε αυτή την περίπτωση οι συμμετέχοντες ακολουθούν πιστά το οργανωμένο πλαίσιο Κλινικής Πρακτικής που εξασφαλίζει το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στις συνεργαζόμενες με αυτό Δομές

Η Κλινική Πρακτική πραγματοποιείται πρωινές ή απογευματινές ώρες.

Γλώσσα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης: Ελληνικά

 • Βρεφική & Νηπιακή Ηλικία

  Βρεφική & Νηπιακή Ηλικία

  Γνωστική ανάπτυξη
  Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
  Συναισθηματική πρόσδεση
  Ανάπτυξη κοινωνικού φύλου Ο ρόλος του πατέρα Η σημασία του παιχνιδιού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Παιδική Ηλικία

  Παιδική Ηλικία

  Γνωστική ανάπτυξη
  Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
  Ηθική Ανάπτυξη & Εκφοβισμός
  Διαδίκτυο & Video Games Φιλικές σχέσεις & Σχολική ένταξη Δομή οικογένειας Δυσπροσαρμοστία, Επιθετικότητα, Ενούρηση & Εγκόπριση, Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Εφηβεία

  Εφηβεία

  Γνωστική ανάπτυξη
  Ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
  Ανάπτυξη ταυτότητας & Αυτονομίας
  Ανάπτυξη Σεξουαλικότητας Σχέσεις με φίλους & οικογένεια Αυτοτραυματική Συμπεριφορά, Επιθετικότητα Διαταραχές Διατροφής & Συναισθηματικής Διάθεσης, Εθισμός
 • Κλινική Πρακτική100 ώρες σε συνεργαζόμενα πλαίσια & δομές

  Κλινική Πρακτική
  100 ώρες σε συνεργαζόμενα πλαίσια & δομές

  Εξοικείωση με τα επαγγελματικά όρια & τους κανόνες δεοντολογίας Σύνθεση της θεωρίας με την κλινική πράξη Κατανόηση & εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης Κατανόηση & εφαρμογή των κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων Κατανόηση της δυναμικής μιας διεπιστημονικής ομάδας
 • 1

child psychology 1Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με δομές ψυχικής υγείας και κυρίως, με το κλινικό έργο, δηλαδή την αξιολόγηση, διάγνωση, πρόληψη και συμβουλευτική αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής και ψυχικών δυσλειτουργιών παιδιών και εφήβων και των οικογενειών τους.

Για την επίτευξη του στόχου προβλέπονται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α) εσωτερική εποπτεία που παρέχεται από το Πρόγραμμα
β) εποπτεία από επαγγελματίες επόπτες- ψυχολόγους των φορέων πρακτικής άσκησης

Εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες εκπαίδευσης για όλους τους επιμορφούμενους, ανεξάρτητα από το ειδικό αντικείμενο εργασίας του εκάστοτε φορέα, επιτυγχάνεται η ενοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η κατανόηση του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου στην πράξη σε ένα κοινό πλαίσιο με επαγγελματίες συναδέλφους καθώς και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, όπως και η ανάπτυξη ικανότητας περίσκεψης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δράσεις του ίδιου του ατόμου και των άλλων.

Θεραπευτικό Κέντρο:

xamogelo


Υπηρεσίες Υγείας:

dimos amarousioudimos vrilission

paidopsyxologia exelixi

 • Σουμάκη Τζένη MD, PhD Παιδοψυχίατρος – Ψυχαναλύτρια
  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • Επιστημονική Υπεύθυνη Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το Παιδί «Σπ. Δοξιάδης»
  • Αντιπρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
  • Γραμματέας Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
  • Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας
  • Επόπτρια Ιατροπαιδαγωγικού Τμήματος Κινητών Μονάδων Κυκλάδων (ΕΠΑΨΥ)
  • Επόπτρια στο Κέντρο Νευροεξελικτικής Ανάπτυξης Παιδιού (ΚΝΑΠ)
 • Τερζίογλου Έλενα Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ)
  Μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ)
  Πτυχίο Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ)
  • Ψυχολόγος στην Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης»
  • Ως υποψήφια Διδάκτωρ, διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας και είναι συντονίστρια της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών σπουδαστών από το 2009
  • Επιστημονική συνεργάτης της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Παίδων Αγ. Σοφία.
 • Αργυροπούλου Γαρυφαλιά MSc Applied Child Psychology, Kingston University London
  BSc Psychology, University of Wales Swansea
  • Είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας του Κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου – University of East London – στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
  • Εργάστηκε στη Γερμανία σε Νευρολογικό & Ψυχιατρικό Κέντρο υπό την εποπτεία ψυχιάτρου - παιδοψυχιάτρου. Στα καθήκοντά της ανήκαν, η θεραπευτική αποκατάσταση διαταραχών αντίληψης, μαθησιακών & προβλημάτων συμπεριφοράς, διαφόρων ψυχιατρικών διαταραχών σε άτομα των ηλικιών 3 με 18, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.
  • Εργάστηκε ως προσωπική θεραπεύτρια σε παιδιά με αυτισμό στην Αγγλία. Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν βασισμένη σε ασκήσεις και προγράμματα ΑΒΑ.
  • Ολοκλήρωσε το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με εποπτευομένη πρακτική άσκηση στο ΑΒΑ.
 • 1

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Ο ιστότοπος mitropolitikostudies.edu.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στο mitropolitikostudies.edu.gr συμφωνείτε με την χρήση των cookies, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους χρήσης.