Advanced Professional Diploma in Applied Counselling Practice

symv1
Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην ενεργητική στάση των επιμορφούμενων, ενθαρρύνοντας τη μάθηση βάσει έργου (project-based learning) και προκρίνοντας την εκπαίδευση που στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων (problem-solving).

Παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής κατάκτησης των δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνίας μέσα από βιωματική εκπαίδευση και διαδικασίες αλληλεπίδρασης, που προσφέρουν την ευκαιρία στον/στην επιμορφούμενο/η να εφαρμόσει τη θεωρία της Συμβουλευτικής και να συμμετέχει με διαδραστικό και άμεσο τρόπο στη διαδικασία ανάπτυξης και εδραίωσης των σχετικών δεξιοτήτων.

Ειδικά Θέματα

Επιπλέον, επιμορφώνει τους συμμετέχοντες σε ένα εύρος ειδικών θεμάτων, όπως είναι η ψυχική υγεία, η πολυπολιτισμικότητα, οι ιδιαιτερότητες της Συμβουλευτικής σε εφήβους, στην τρίτη ηλικία, σε οικογένειες, σε ζευγάρια και σε φοιτητές, τα διάφορα είδη Συμβουλευτικής (π.χ. βραχυπρόθεσμη συμβουλευτική, τηλε-συμβουλευτική) και ζητήματα που αφορούν στον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου.

Βιωματική Μάθηση

Οι περισσότερες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν υπό τη μορφή εργαστηρίου, με την αξιοποίηση ενός εύρους διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις, όπως είναι το παιχνίδι ρόλων (role play activities), η εικονική συνεδρία, η παρακολούθηση βιντεοσκοπημένου υλικού και η επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές/καθηγητές (observational learning). Τα ειδικά εφαρμοσμένα θέματα προσεγγίζονται μέσω της εξέτασης μελετών περίπτωσης (case studies), δίνοντας τη δυνατότητα για την εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών στην πράξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

συμβουλευτική
συμβουλευτική
συμβουλευτική
συμβουλευτική

symvouleytiki

 • Εισηγητές
 • Σε ποιους απευθύνεται
 • Θεματικές Ενότητες
 • Το πρόγραμμα
 • Οφέλη & επαγγελματική εξέλιξη
 • Δημιουργικές Θεραπείες
 • Αργυροπούλου Γαρυφαλιά MSc Applied Child Psychology, Kingston University London
  BSc Psychology, University of Wales Swansea
  • Είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας του Κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου – University of East London – στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
  • Εργάστηκε στη Γερμανία σε Νευρολογικό & Ψυχιατρικό Κέντρο υπό την εποπτεία ψυχιάτρου - παιδοψυχιάτρου. Στα καθήκοντά της ανήκαν, η θεραπευτική αποκατάσταση διαταραχών αντίληψης, μαθησιακών & προβλημάτων συμπεριφοράς, διαφόρων ψυχιατρικών διαταραχών σε άτομα των ηλικιών 3 με 18, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.
  • Εργάστηκε ως προσωπική θεραπεύτρια σε παιδιά με αυτισμό στην Αγγλία. Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν βασισμένη σε ασκήσεις και προγράμματα ΑΒΑ.
  • Ολοκλήρωσε το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με εποπτευομένη πρακτική άσκηση στο ΑΒΑ.
 • Χριστίνα Μουστάκα Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  Απόφοιτη Ψυχολογίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  MSc Clinical Psychology – Swansea University, UK
  Master Practisioner in Eating Disorders and Obesity, National
  Center for Eating Disorders, UK
  Εξωτερική Συνεργάτης του ΓΝΑ Ιπποκράτειο
 • 1
 • Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.)

   Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.)
  • Εμπλουτίζω τις Δεξιότητες επικοινωνίας με διαφορετικές πληθυσμιακές/ηλικιακές ομάδες πελατών (πελάτες άλλων εθνικοτήτων-φυλετικής καταγωγής, νέοι, ηλικιωμένοι, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού)
  • Καλύτερη αναγνώριση ψυχολογικών προβλημάτων των πελατών μου
  • Αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη υποστήριξη
 • Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.)

   Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.)
  • Βελτιώνω την ικανότητά μου να διαχειρίζομαι δύσκολα περιστατικά (ανακοίνωση ιατρικών διαγνώσεων, λήψη από κοινού αποφάσεων)
  • Εμπλουτίζω τις δεξιότητες επικοινωνίας μου, ώστε να απευθύνομαι αποτελεσματικά σε  διαφορετικές πληθυσμιακές/ηλικιακές ομάδες ασθενών μου (σε ασθενείς άλλων εθνικοτήτων - φυλετικής καταγωγής, σε παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους, σε διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού άτομα)
  • Συνεργάζομαι διεπιστημονικά και αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες στοχεύοντας στην καλύτερη υποστήριξη
  • Αναγνωρίζω πληρέστερα πιθανά ψυχολογικά προβλήματα ασθενών μου και τους ενδεχόμενους συσχετισμούς τους με τα σωματικά τους συμπτώματα και τη συνολική πορεία της υγείας τους
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων (Δασκάλους, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές φροντιστηρίων κ.α.)

   Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων (Δασκάλους, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές φροντιστηρίων κ.α.)
  • Ενισχύω τις δυνατότητες μου στην  αναγνώριση ψυχοσυναισθηματικών θεμάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές μου
  • Συνεργάζομαι διεπιστημονικά και αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη υποστήριξη & σφαιρική πλαισίωση
  • Βελτιώνω την επικοινωνία μου με τους γονείς και διαχειρίζομαι πιο αποτελεσματικά δύσκολες περιπτώσεις (γονείς παιδιών με χαμηλές επιδόσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι γονείς)
  • Αυξάνω τις ικανότητές μου στη διαχείριση περιπτώσεων και ειδικών θεμάτων-ζητημάτων  που αποτελούν πρόκληση στην εργασία.
 • 1

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από:

 • Βιωματικά εργαστήρια – 30%
 • Θεωρητικά μαθήματα – 10%
 • Μελέτες περίπτωσης – case studies - 30%
 • Αξιολογήσεις – 10%
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα – 20%
 
 pie chart symvouleytiki

Διάρκεια και τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος

Γλώσσα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης: Ελληνικά

Το πρόγραμμα της Συμβουλευτικής (Advanced Professional Diploma in Applied Counseling Practice) αναλύεται σε 2 θεματικές ενότητες:

1.  Η Πιστοποίηση Εφαρμοσμένης Συμβουλευτικής (Advanced Professional Certificate in Applied Counseling Issues) είναι η πρώτη θεματική ενότητα (100 ωρών) που δύναται να καλυφθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της από την ύλη των Δημιουργικών Θεραπειών, ενός τριπλού εξειδικευμένου προγράμματος στην Παιγνιοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία και Εικαστική Θεραπεία, το οποίο δίνει τις απαραίτητες βάσεις, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πιστοποίηση στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική.

2.  Η Πιστοποίηση Βασικών Αρχών Συμβουλευτικής (Advanced Professional Certificate in Counseling Foundations) είναι η δεύτερη θεματική ενότητα (50 ωρών), η οποία ολοκληρώνει την απαραίτητη θεωρητική εκπαίδευση την απόκτηση του διπλώματος της Συμβουλευτικής.
Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται ένα ευέλικτο πρόγραμμα, που παρέχεται με την μορφή της μερικής (part-time) παρακολούθησης, οδηγεί σε πιστοποίηση τόσο του όλου όσο και κάθε μέρους των δεξιοτήτων που κατακτά ο επιμορφούμενος και ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου (block teaching), ως και ενός ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

Α) Εργαζόμενους
Β) Έχοντες /  Έχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις
Γ) Διαμένοντες / Διαμένουσες σε περιοχές και εκτός Αττικής

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τα εφόδια στους εν-δυνάμει ή/και εν ενεργεία επαγγελματίες να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και κατά συνέπεια την απόδοσή τους.

Είναι ιδανικό για άτομα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην επαγγελματική τους ζωή, να ανελιχθούν μέσω της προσωπικής τους ανάπτυξης και να εμπλουτίσουν γενικότερα τις ικανότητές τους για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, αλληλεπίδραση και επιρροή στις διαπροσωπικές και εργασιακές τους σχέσεις.

Είναι  ιδανικό, λοιπόν, όχι μόνο για συμβούλους αλλά για όλους όσους η εργασία τους εμπεριέχει έντονα το ανθρώπινο στοιχείο και τη διάδραση με άλλα πρόσωπα.

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την πιστοποιημένη μετεκπαίδευση;

Επαγγελματική εξέλιξη

 • Αποκτώ επιπλέον επαγγελματικά εφόδια και εμπλουτίζω τις δεξιότητες μου
 • Εξοικειώνομαι με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Συμβουλευτικής, καθώς ασκούμαι στην κριτική επιλογή των εκάστοτε καταλληλότερων στοιχείων από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και στην εύστοχη εφαρμογή τους στην πράξη.
 • Μαθαίνω να προσαρμόζω αναλόγως τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες απευθυνόμενος/η σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες
 • Αυξάνω τις ικανότητές μου στη διαχείριση περιπτώσεων και ειδικών θεμάτων - ζητημάτων που αποτελούν πρόκληση στην εργασία.
 • Αναπτύσσω και κατακτώ τις πρακτικές εκείνες δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με το πρακτικό σκέλος της Συμβουλευτικής, με τελικό στόχο τις καίριες συμβουλευτικές παρεμβάσεις (Ειδικά αν είμαι σπουδαστής ή απόφοιτος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με θεωρητικό προσανατολισμό)

Mature students

 • Αποκτώ επιπλέον επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Βελτιώνω την ποιότητα των διαπροσωπικών μου σχέσεων
 • Αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύνατα σημεία μου ενισχύοντας την αυτογνωσία και αυτεπίγνωσή μου
 • Εξοικειώνομαι με το πεδίο της Συμβουλευτικής
 • Ευαισθητοποιούμαι σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής φύσης

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘MA Counselling and Psychotherapy’ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, AMC

dimiourgikes therapeies symvoyleytiki

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά