Advanced Professional Diploma in Applied Counselling Practice


Το Πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στην ενεργητική στάση των επιμορφούμενων, ενθαρρύνοντας τη μάθηση βάσει έργου (project-based learning) και προκρίνοντας την εκπαίδευση που στηρίζεται στην επίλυση προβλημάτων (problem-solving).
 
Παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής κατάκτησης των δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνίας μέσα από βιωματική εκπαίδευση και διαδικασίες αλληλεπίδρασης, που προσφέρουν την ευκαιρία στον/στην επιμορφούμενο/η να εφαρμόσει τη θεωρία της Συμβουλευτικής και να συμμετέχει με διαδραστικό και άμεσο τρόπο στη διαδικασία ανάπτυξης και εδραίωσης των σχετικών δεξιοτήτων.
 

Ειδικά Θέματα

Επιπλέον, επιμορφώνει τους συμμετέχοντες σε ένα εύρος ειδικών θεμάτων, όπως είναι η ψυχική υγεία, η πολυπολιτισμικότητα, οι ιδιαιτερότητες της Συμβουλευτικής σε εφήβους, στην τρίτη ηλικία, σε οικογένειες, σε ζευγάρια και σε φοιτητές, τα διάφορα είδη Συμβουλευτικής (π.χ. βραχυπρόθεσμη συμβουλευτική, τηλε-συμβουλευτική) και ζητήματα που αφορούν στον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου.

Βιωματική Μάθηση

Οι περισσότερες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν υπό τη μορφή εργαστηρίου, με την αξιοποίηση ενός εύρους διδακτικών και μαθησιακών μεθόδων. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις, όπως είναι το παιχνίδι ρόλων (role play activities), η εικονική συνεδρία, η παρακολούθηση βιντεοσκοπημένου υλικού και η επίδειξη δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές/καθηγητές (observational learning). Τα ειδικά εφαρμοσμένα θέματα προσεγγίζονται μέσω της εξέτασης μελετών περίπτωσης (case studies), δίνοντας τη δυνατότητα για την εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών στην πράξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά


συμβουλευτική
συμβουλευτική
συμβουλευτική
symvouleytiki box7

symvouleytiki

 • Το πρόγραμμα
 • Θεματικές Ενότητες
 • Σε ποιους απευθύνεται
 • Εισηγητές
 • Οφέλη & επαγγελματική εξέλιξη
 • Δημιουργικές Θεραπείες

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από:

 • Βιωματικά εργαστήρια – 30%
 • Θεωρητικά μαθήματα – 10%
 • Μελέτες περίπτωσης – case studies - 30%
 • Αξιολογήσεις – 10%
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα – 20%
 
 pie chart symvouleytiki

Διάρκεια και τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος

Γλώσσα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης: Ελληνικά

Το πρόγραμμα της Συμβουλευτικής (Advanced Professional Diploma in Applied Counseling Practice) αναλύεται σε 2 θεματικές ενότητες:

1.  Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η προσέγγιση αποτελεί μία δεξιότητα που κατακτάται βαθμιδόν μέσα από τη σωστή εκπαίδευση και τη βιωματική εξάσκηση. Θέτοντας λοιπόν τα ορθά θεμέλια, ο επιμορφούμενος είναι σε θέση να προχωρήσει με αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή. Έτσι, στην εναρκτήρια αυτή ενότητα η εκπαίδευση αφορά στη δημιουργία του κατάλληλου επικοινωνιακού και λεκτικού πλαισίου, παρέχοντας όλα τα γνωστικά στοιχεία για την απόδοση ερμηνειών αναφορικά με το άτομο αλλά και τους κανόνες που διέπουν το αντικείμενο. Ήδη η διαδραστικότητα του Προγράμματος ξεκινά στο σημείο αυτό με εικονικές θεραπείες και προβολή βιντεοσκοπημένων παρεμβάσεων για να υπάρξει η επιθυμητή εξοικείωση με τη διαδικασία.

2.  Κάθε συμβουλευτική διαδικασία παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία και αντικατοπτρίζονται στην εφαρμογή ενώ κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο σε αυτή. Η κατηγοριοποίησή της σε είδη βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ελιχθούν ευκολότερα και ευκρινέστερα μεταξύ των ενδεδειγμένων τρόπων συμβούλευσης. Πρόκειται για το κατεξοχήν βιωματικό σκέλος του Προγράμματος, που εδραιώνει τις γνώσεις επί του πρακτέου μέσω συνεχούς πρακτικής εξάσκησης με τη μέθοδο του παιχνιδιού ρόλων και από αλλεπάλληλες μελέτες περιπτώσεων που καλύπτουν όλες τις συμβουλευτικές εκδοχές.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για:

Α) Εργαζόμενους
Β) Έχοντες /  Έχουσες οικογενειακές υποχρεώσεις
Γ) Διαμένοντες / Διαμένουσες σε περιοχές και εκτός Αττικής

 • Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.)

   Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολόγους, Ψυχοθεραπευτές, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνικούς επιστήμονες κ.ά.)
  • Εμπλουτίζω τις Δεξιότητες επικοινωνίας με διαφορετικές πληθυσμιακές/ηλικιακές ομάδες πελατών (πελάτες άλλων εθνικοτήτων-φυλετικής καταγωγής, νέοι, ηλικιωμένοι, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού)
  • Καλύτερη αναγνώριση ψυχολογικών προβλημάτων των πελατών μου
  • Αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη υποστήριξη
 • Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.)

   Επαγγελματίες Υγείας (Ιατρούς διάφορων ειδικοτήτων, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας κ.α.)
  • Βελτιώνω την ικανότητά μου να διαχειρίζομαι δύσκολα περιστατικά (ανακοίνωση ιατρικών διαγνώσεων, λήψη από κοινού αποφάσεων)
  • Εμπλουτίζω τις δεξιότητες επικοινωνίας μου, ώστε να απευθύνομαι αποτελεσματικά σε  διαφορετικές πληθυσμιακές/ηλικιακές ομάδες ασθενών μου (σε ασθενείς άλλων εθνικοτήτων - φυλετικής καταγωγής, σε παιδιά, εφήβους, ηλικιωμένους, σε διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού άτομα)
  • Συνεργάζομαι διεπιστημονικά και αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες στοχεύοντας στην καλύτερη υποστήριξη
  • Αναγνωρίζω πληρέστερα πιθανά ψυχολογικά προβλήματα ασθενών μου και τους ενδεχόμενους συσχετισμούς τους με τα σωματικά τους συμπτώματα και τη συνολική πορεία της υγείας τους
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων (Δασκάλους, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές φροντιστηρίων κ.α.)

   Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων (Δασκάλους, Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητές φροντιστηρίων κ.α.)
  • Ενισχύω τις δυνατότητες μου στην  αναγνώριση ψυχοσυναισθηματικών θεμάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές μου
  • Συνεργάζομαι διεπιστημονικά και αξιοποιώ την παραπομπή σε άλλους επαγγελματίες για την καλύτερη υποστήριξη & σφαιρική πλαισίωση
  • Βελτιώνω την επικοινωνία μου με τους γονείς και διαχειρίζομαι πιο αποτελεσματικά δύσκολες περιπτώσεις (γονείς παιδιών με χαμηλές επιδόσεις, μονογονεϊκές οικογένειες, διαζευγμένοι γονείς)
  • Αυξάνω τις ικανότητές μου στη διαχείριση περιπτώσεων και ειδικών θεμάτων-ζητημάτων  που αποτελούν πρόκληση στην εργασία.
 • 1
 • Αργυροπούλου Γαρυφαλιά MSc Applied Child Psychology, Kingston University London
  BSc Psychology, University of Wales Swansea
  • Είναι ακαδημαϊκός συνεργάτης στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα Ψυχολογίας του Κρατικού Βρετανικού Πανεπιστημίου – University of East London – στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
  • Εργάστηκε στη Γερμανία σε Νευρολογικό & Ψυχιατρικό Κέντρο υπό την εποπτεία ψυχιάτρου - παιδοψυχιάτρου. Στα καθήκοντά της ανήκαν, η θεραπευτική αποκατάσταση διαταραχών αντίληψης, μαθησιακών & προβλημάτων συμπεριφοράς, διαφόρων ψυχιατρικών διαταραχών σε άτομα των ηλικιών 3 με 18, καθώς και η συμβουλευτική υποστήριξη γονέων.
  • Εργάστηκε ως προσωπική θεραπεύτρια σε παιδιά με αυτισμό στην Αγγλία. Η εκπαίδευση των παιδιών ήταν βασισμένη σε ασκήσεις και προγράμματα ΑΒΑ.
  • Ολοκλήρωσε το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με εποπτευομένη πρακτική άσκηση στο ΑΒΑ.
 • Ελευθερία Μουστάκα MSc Κλινικός Ψυχολόγος
  Απόφοιτη Ψυχολογίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια
  • Κλινική Βιοθυμική Υπνοθεραπεύτρια
  • Εξωτ. Συνεργάτης Β΄Χειρουργικού Τμήματος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center
  • Mέλος του Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος
 • Κατερίνα Καρασάββα BSc Psychology – Middlesex University of London
  MSc Philosophy of Mental Disorder – King’s College of London UK
  • Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
  • Ψυχολόγος στην MKO MSF
  • Καθηγήτρια στο Master Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής του AMC
 • Ρέα Δουμανά MSc, Clinical & Counseling Psychology-American Hellenic University
  MSc, Fellow Associate of the Hellenic Institute of Albert Ellis, New York, in Rational Emotive and Cognitive Behavioral Therapy (RE& CBT)
  MSc, Medical & Molecular Microbiology, University of Nottingham, Medical School, Queen Mary Hospital
  BSc, Genetics, University of Wales, Swansea
 • 1

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει τα εφόδια στους εν-δυνάμει ή/και εν ενεργεία επαγγελματίες να αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και κατά συνέπεια την απόδοσή τους.

Είναι ιδανικό για άτομα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην επαγγελματική τους ζωή, να ανελιχθούν μέσω της προσωπικής τους ανάπτυξης και να εμπλουτίσουν γενικότερα τις ικανότητές τους για αποτελεσματικότερη επικοινωνία, αλληλεπίδραση και επιρροή στις διαπροσωπικές και εργασιακές τους σχέσεις.

Είναι  ιδανικό, λοιπόν, όχι μόνο για συμβούλους αλλά για όλους όσους η εργασία τους εμπεριέχει έντονα το ανθρώπινο στοιχείο και τη διάδραση με άλλα πρόσωπα.

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω την πιστοποιημένη μετεκπαίδευση;

Επαγγελματική εξέλιξη

 • Αποκτώ επιπλέον επαγγελματικά εφόδια και εμπλουτίζω τις δεξιότητες μου
 • Εξοικειώνομαι με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της Συμβουλευτικής, καθώς ασκούμαι στην κριτική επιλογή των εκάστοτε καταλληλότερων στοιχείων από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και στην εύστοχη εφαρμογή τους στην πράξη.
 • Μαθαίνω να προσαρμόζω αναλόγως τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες απευθυνόμενος/η σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες
 • Αυξάνω τις ικανότητές μου στη διαχείριση περιπτώσεων και ειδικών θεμάτων - ζητημάτων που αποτελούν πρόκληση στην εργασία.
 • Αναπτύσσω και κατακτώ τις πρακτικές εκείνες δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σύνδεση του θεωρητικού πλαισίου με το πρακτικό σκέλος της Συμβουλευτικής, με τελικό στόχο τις καίριες συμβουλευτικές παρεμβάσεις (Ειδικά αν είμαι σπουδαστής ή απόφοιτος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων με θεωρητικό προσανατολισμό)

Mature students

 • Αποκτώ επιπλέον επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Βελτιώνω την ποιότητα των διαπροσωπικών μου σχέσεων
 • Αναγνωρίζω τα δυνατά και αδύνατα σημεία μου ενισχύοντας την αυτογνωσία και αυτεπίγνωσή μου
 • Εξοικειώνομαι με το πεδίο της Συμβουλευτικής
 • Ευαισθητοποιούμαι σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής φύσης

Δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘MA Counselling and Psychotherapy’ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, AMC

dimiourgikes therapeies symvoyleytiki

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά