Πρόληψη Ασθενειών και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

Λειτουργικά Τρόφιμα, Υπερτροφές, Τροφοφάρμακα, Συμπληρώματα Διατροφής & Φαρμακευτικά Βότανα

 

ypertrofima

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

 

Ένα πρόγραμμα με στόχο την περιγραφή και ανάδειξη του ρόλου των λειτουργικών τροφίμων και των συμπληρωμάτων διατροφής στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Βασισμένο στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τις ευεργετικές δράσεις αυτών και των βιολειτουργικών τους συστατικών και την συμβολή τους στην πρόληψη χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών.

 

 

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιγράφει πως πρέπει τα λειτουργικά τρόφιμα και τα συμπληρώματα να παράγονται και να καταναλώνονται και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την μη ορθή χρήση τους.

Τέλος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τους όρους «τροφοφάρμακα» και «νεοφανή τρόφιμα» και να τα συγκρίνουν με τα συμπληρώματα διατροφής.

isa logo  Υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Σημασία Προγράμματος
Στις μέρες μας, είναι σημαντικό να περνούν τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας με ταχύ και αξιόπιστο τρόπο στους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, την αγορά, την κοινωνία. Είναι καθήκον της επιστημονικής κοινότητας, στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας. Στην περίπτωσή μας, γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι αρχές που έχουν εφαρμοσθεί και τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία έχουν προκύψει στο πλαίσιο της δημιουργίας και λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Από την άλλη, είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας για το ποια είναι τα λειτουργικά τρόφιμα, τα τροφοφάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής, ποιες οι ιδιότητές τους, ποια η σύστασή τους σε βιοδραστικά συστατικά και πώς δύναται αυτά να συμβάλουν στην πρόληψη ασθενειών, με στόχο την ευρύτερη διάδοσή τους και την ενδεχόμενη συμβολή τους στην προαγωγή της υγείας. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει γνώσεις που αφορούν στο σύνολο των διαδικασιών καλλιέργειας, παραγωγής και μεταποίησης συγκεκριμένων Α/Φ φυτών, όπως για παράδειγμα, στην αναπαραγωγή, την εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, τη μεταφύτευση, τη συγκομιδή, την ξήρανση, τη μεταποίηση και την αναγνώριση των αναγκών των στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα έχουν κατανοήσει τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρουν τα Α/Φ φυτά και θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές σε δικές τους επιχειρήσεις.
Στόχοι Προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην από μέρους των συμμετεχόντων κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της αξιοποίησης των Ελληνικών Α/Φ φυτών, της αναπαραγωγής και της καλλιέργειας τους, καθώς και εξοικείωσή τους με ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν την καλλιέργεια και τη χρήση τους, αλλά και τη μεταποίηση και την εμπορία τους. Το πρόγραμμα θα εστιάσει κυρίως σε καλλιέργειες που έχουν τη δυναμική να ενταχθούν στην ελληνική γεωργική παραγωγή και να αξιοποιήσουν διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες, π.χ. διαφορετικό υψόμετρο, και συνθήκες καλλιέργειας, π.χ. δυνατότητα άρδευσης. Επίσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την περιγραφή και ανάδειξη του ρόλου των φαρμακευτικών φυτών, των λειτουργικών τροφίμων και των συμπληρωμάτων διατροφής στην κατεύθυνση της προαγωγής της δημόσιας υγείας μέσω της παρουσίασης των πρόσφατων επιστημονικών δεδομένων για τις ευεργετικές δράσεις αυτών και των βιολειτουργικών συστατικών τους εντός του οργανισμού, και τη συμβολή τους στην πρόληψη ασθενειών. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει και στην επισήμανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει τα λειτουργικά τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής να παράγονται και να καταναλώνονται και των κινδύνων που ελλοχεύουν από την μη ορθή χρήση τους. Επιπρόσθετα, επιχειρείται η κατανόηση των όρων «τροφοφάρμακα» και «νεοφανή τρόφιμα» και η σύγκρισή τους με τα συμπληρώματα διατροφής.
Επαγγελματικές Ομάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους γεωπόνους, τεχνολόγους, επιστήμονες υγείας (διαιτολόγους-διατροφολόγους, φαρμακοποιούς, ιατρούς κ.ά.), με στόχο τη βασική, αλλά και συνεχιζόμενη, επιστημονική κατάρτισή τους τη σχετική με τη διατροφή και την ενίσχυση της συμβουλευτικής ικανότητάς τους με την παροχή δυνατοτήτων μεγαλύτερης γκάμας επιλογών, δεδομένων των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών για ενημέρωση και αύξηση της αγοράς λειτουργικών τροφίμων για την ενίσχυση της υγείας τους. Επίσης, απευθύνεται σε αγρότες, νέους αγρότες, επιχειρηματίες, ανέργους κ.ά.

 

 • Εισηγητές
 • Θεματικές Ενότητες
 • Δομή του Προγράμματος
 • Οφέλη

Βοτανικοί Κήποι και Ελληνική Χλωρίδα: Ο ανεξερεύνητος πλούτος

Διατήρηση και Αξιοποίηση Ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας

Τεχνικές καλλιέργειας - Βιολογική Καλλιέργεια και Διαδικασίες Ένταξης στα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά

Αξιοποίηση των Ελληνικών Αυτοφυών Φυτών

Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία: Θεωρία και Πράξη

Συμβολαιακή Γεωργία, Πιστοποίηση και Επιχειρηματική Διαχείριση: Η περίπτωση των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών

Βιοδραστικά Συστατικά Α/Φ φυτών & Λειτουργικών Τροφίμων και οι επιδράσεις τους στην Υγεία

Φυτοθεραπεία

Συμπληρώματα Διατροφής: Ορισμοί, Επισήμανση και Διακίνηση Προϊόντων, Νομοθεσία

Λειτουργικά Τρόφιμα και Υπερτρόφιμα (superfoods)

Τροφοφάρμακα και Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Λειτουργικά Τρόφιμα και Συμπληρώματα διατροφής και Πρόληψη Χρόνιων Εκφυλιστικών Ασθενειών

 • 1

Το πρόγραμμα θα επιτελεστεί σε 20 διαλέξεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε κύριες διδακτικές ενότητες, κάθε μία εκ των οποίων θα περιέχει 2 μαθήματα με 2 διαλέξεις το κάθε μάθημα. Το κάθε μάθημα θα έχει διάρκεια 5 ώρες και η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 50 ώρες.

 • Λειτουργικά Τρόφιμα, Υπερτρόφιμα (super foods) και Βιολειτουργικά Συστατικά
 • Συμπληρώματα Διατροφής: Ο ρόλος τους στην προαγωγή της υγείας
 • Τροφοφάρμακα και Φαρμακευτικά Βότανα
 • Λειτουργικά Τρόφιμα, Συμπληρώματα και Πρόληψη Χρόνιων Εκφυλιστικών Ασθενειών
 • Λειτουργικά τρόφιμα, Συμπληρώματα, Διατροφική Συμβουλευτική και Δημόσια υγεία

Τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση πληθώρας εκφυλιστικών ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης, ο καρκίνος κ.α., έχει οδηγήσει στην αναζήτηση τρόπων προάσπισης της ανθρώπινης υγείας μέσω της υιοθέτησης του κατάλληλου διατροφικού μοντέλου. Στα πλαίσια αυτά, τα λειτουργικά τρόφιμα, τα τροφοφάρμακα (στα οποίο συμπεριλαμβάνονται τα φαρμακευτικά βότανα) και τα συμπληρώματα διατροφής, με την προϋπόθεση ότι εντάσσονται στα πλαίσια μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, προβάλουν ως δυνητική λύση ενίσχυσης της στρατηγικής της πρόληψης, αποτρέποντας την ενδεχόμενη ανάγκη θεραπείας, με απτότερο σκοπό την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Με τον όρο λειτουργικά τρόφιμα εννοούμε τρόφιμα επεξεργασμένα ή μη τα οποία αποδεικνύεται βάσει μελετών ότι συντελούν στην επίτευξη συγκεκριμένων λειτουργικών στόχων εντός του οργανισμού και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της πρόληψης εκφυλιστικών ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Τα λειτουργικά τρόφιμα μπορεί να είναι είτε επεξεργασμένα (εμπλουτισμένα με βιταμίνες, μέταλλα, πολυακόρεστα λιπαρά, φυτοστερόλες, προβιοτικές καλλιέργειες, φυτικές ίνες κ.α.), είτε συμβατικά λειτουργικά τρόφιμα, όπως το τσάι, το μύρτιλο, το ρόδι, τα μούρα, το ιπποφαές κ.α., τα οποία είναι γνωστά με τον όρο «υπερτρόφιμα», ενώ οι ιδιότητες τους συνδέονται με την περιεκτικότητα τους σε βιολειτουργικά συστατικά.

 • Ελένη Μαλούπα
 • Δρ Διαμάντω Λάζαρη
 • Δρ Ανδρέας Οικονόμου
 • Δρ Νίκος Κρίγκας
 • Δρ Αικατερίνη Γρηγοριάδου
 • Δρ Αντώνης Κουτελιδάκης
 • Δρ. Γρηγόρης Ρίσβας
 • Δρ Δήμου Χαραλαμπία
 • Δρ Πωλ Φαρατζιάν
 • Δρ Μιχάλης Ι. Λιβανός
 • Δρ Άννα Χατζοπούλου
H κ. Ελένη Μαλούπα είναι γεωπόνος, εξειδικευμένη στη Βιολογία και Φυσιολογία Φυτών και τακτική ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην προστασία, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας με έμφαση στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της χώρας μας. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Τμήμα Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (σε μεταπτυχιακό επίπεδο), στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και σε Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης. Διαθέτει πλούσιο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Είναι υπεύθυνη και δημιουργός του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων. Στο πλαίσιο της επιστημονικής της δραστηριότητας συνεργάζεται και υποστηρίζει επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργία και αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η Δρ Διαμάντω Λάζαρη, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας του τμήματος Φαρμακευτικής, ΑΠΘ. Έχει εκπαιδευτική εμπειρία πολλών ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το δημοσιευμένο ερευνητικό της έργο σε περιοδικά με σύστημα κρίσης (Peer-review) και συντελεστή απήχησης (Impact Factor) περιλαμβάνει αρκετά άρθρα στο πεδίο της Φαρμακογνωσίας και της Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Γνωρίζει άριστα και έχει μελετήσει επί μακρόν τα Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με έμφαση στα Ελληνικά και τη δράση τους. Συμμετέχει ενεργά σε ομάδες επιστημονικές για την αξιοποίηση των ΑΦΦ.
Ο Δρ Ανδρέας Οικονόμου είναι επίκουρος καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Έχει εκπαιδευτική εμπειρία πολλών ετών σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων και τεχνικός σύμβουλος του ΒΒΚΚ-εργαστηρίου του ΙΓΒΦΠ σε θέματα δημιουργίας εκπαιδευτικών εργαλείων για τα αυτοφυή και τη διατροφή.
Ο Δρ Νίκος Κρίγκας είναι βιολόγος και από το Σεπτέμβριο του 2017 Δόκιμος Ερευνητής του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Βοτανική – Βιολογία Διατήρησης». Διαθέτει πλούσιο και πολύπλευρο δημοσιευμένο έργο. Yπήρξε βασικός εισηγητής σε πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης και προγράμματα επιμόρφωσης μαθητών και καθηγητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάστηκε για 15 χρόνια στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και ήταν επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο American College of Thessaloniki.
Η Δρ Αικατερίνη Γρηγοριάδου είναι Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής, Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα, με αντικείμενο την Αναπαραγωγή Φυτών – Ιστοκαλλιέργεια. Δίδαξε στα ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) για σειρά ετών. Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με συντελεστή απήχησης, ελληνικών βιβλίων, κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία, καθώς και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναπαραγωγής, καλλιέργειας και μεταποίησης των ΕΑΦΦ και έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά σε επαγγελματικό επίπεδο στον κλάδο των αρωματικών πριν γίνει ερευνήτρια.
Ο Δρ Αντώνης Κουτελιδάκης είναι Επιστήμων Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επίκουρος Καθηγητής στη Διατροφή του Ανθρώπου στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γνωστικό του αντικείμενο σχετίζεται με τα βιοδραστικά συστατικά των τροφίμων και τις επιδράσεις τους στην υγεία.
Ο Δρ Γρηγόρης Ρίσβας είναι Διδάκτορας Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Διαιτολόγων, Programme Leader MSc Advanced Dietetic Practice στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο – Queen Margaret University και Ακαδημαϊκός Συντονιστής στο Metropolitan LLC.
Η Δρ Δήμου Χαραλαμπία είναι Γεωπόνος Επιστήμων Τροφίμων, Διδάκτωρ Σχεδιασμού Καινοτόμων Βιοδιεργασιών Τροφίμων, Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 βαθμίδος Λέκτορα στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το γνωστικό της αντικείμενο σχετίζεται με τις διεργασίες παραγωγής καινοτόμων τροφίμων.
Ο Δρ Πωλ Φαρατζιάν είναι Διδάκτορας Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΜΚΟ Διατροφή του Παιδιού, τ. Επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων Επιδημιολογίας Διατροφής στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Μιχάλης Λιβανός είναι Ειδικός Καρδιολόγος με εξειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στην Υπερβαρική-Καταδυτική Ιατρική. Έχει Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με εξειδίκευση στην Φαρμακοοικονομία. Διατηρεί Ιατρείο στο Κερατσίνι και είναι καθηγητής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Η Άννα Χατζοπούλου είναι Φαρμακοποιός - Ομοιοπαθητικός – Βοτανολόγος. Απόφοιτος του Φαρμακευτικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρωμένες σπουδές στη φυτοθεραπεία, Αρωματοθεραπεία, Ιάματα Bach και έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια γύρω από το αντικείμενο της εναλλακτικής θεραπευτικής. Ασχολείται από το 1995 με την εναλλακτική φαρμακευτική. Μέλος της Ελληνικής Ομοιοπαθητικής Εταιρίας, της Ελληνικής Εταιρίας Εθνοφαρμακολογίας και του Συλλόγου Ελλήνων Βοτανοθεραπευτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Όνομα
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας

Επώνυμο
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας

Κινητό
Παρακαλούμε συμπληρώστε το κινητό σας

E-mail

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων της ιστοσελίδας για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά